bruno 鍋打邊爐 BRUNO

容量達到 2l,炒功能,今次呢個標準size好似A4 size咁大,阿卓爸爸第一時間試用,鍋物,容量特大,順德海鮮雞湯等少見湯頭,蒸,鍋物,熱力均勻,節約空間!